Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav

Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS) vzniklo dňa 11.3.2014 zápisom do Registra záujmových združení právnických osôb vedenom na Okresnom úrade Trnava. Založenie ZMDS a jeho stanov bolo schválené uznesením ustanovujúcej členskej schôdze zakladajúcich členov SLOVNAFT, a.s., PRAKOENERG, s.r.o., MAGNA E.A., s.r.o., GEON, a.s.

Základným cieľom Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS) je vytvorenie efektívneho, spravodlivého a transparentného prostredia pre podnikanie v energetike v činnosti distribúcie elektriny a plynu, ktoré bude poskytovať rovnaké podmienky pre všetkých prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav a sietí (MDS).

Základným predmetom činnosti ZMDS je koordinovať činnosť a chrániť práva a záujmy svojich členov – prevádzkovateľov MDS na území Slovenskej republiky a podporovať rozvoj konkurenčného prostredia na trhu s elektrinou a na trhu s plynom v Slovenskej republike.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním nevyhnutných cookies. Viac informácií OK