Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav

Oznamy

Jesenné pracovné stretnutie členov ZMDS 2021
7.10.2021
Výkonná rada Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS) organizuje pracovné stretnutie členov, ktoré sa bude konať dňa 28. októbra 2021 o 10:00 v priestoroch reštaurácie La Musica (Teplická 39) v Piešťanoch. Pripravované témy: Aktuálne legislatívne zmeny Regulačná politika ÚRSO Prevádzkové poriadky a pokuty Iné Kontaktná osoba pre nahlásenie účasti: [email protected] Požiadavku o členstvo v ZMDS je možné predložiť písomne výkonnej rade Združenia, ktorá rozhoduje o pr...
Viac
Zasadnutie Snemu ZMDS 2021 - pozvánka
7.6.2021
Dňa 16. 6. 2020 o 10:00 sa uskutoční v priestoroch reštaurácie La Musica (Teplická 39) v Piešťanoch zasadnutie Snemu ZMDS. Program Snemu bude zaslaný emailom členom ZMDS. Na Sneme sa zúčastní aj JUDr. Rastislav Hanulák, ktorý poskytne informácie o aktuálnom dianí v energetike a legislatíve. Svoju účasť nahláste kontaktnej osobe: [email protected] Záujemcovia o členstvo v ZMDS môžu predložiť žiadosť písomne Výkonnej rade Združenia, ktorá rozhoduje o prijatí záujemcu za člena Združenia. Podrobné...
Viac
Zasadnutie Snemu ZMDS 2020 - nový termín
20.2.2020
Dňa 11. 6. 2020 o 10:00 sa uskutoční v priestoroch reštaurácie La Musica (Teplická 39) v Piešťanoch zasadnutie Snemu ZMDS. Program Snemu (10:00 - 13:00): 1. Otvorenie Snemu2. Voľba zapisovateľa, overovateľov a osoby poverenej sčítaním hlasov3. Správa o  činnosti ZMDS, stave jeho majetku a činnosti výkonnej rady za rok 20194. Správa o hospodárení ZMDS za rok 20195. Plán činnosti ZMDS na rok 20206. Návrhu rozpočtu ZMDS na rok 20207. Voľba orgánov ZMDS:     - Člena výkonnej rady     - Člena revíznej komisie ...
Viac
Pracovné stretnutie členov ZMDS zamerané na zmeny legislatívy
20.9.2019
Výkonná rada Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS) organizuje pracovné stretnutie členov, ktoré sa bude konať dňa 1. októbra 2019 v priestoroch reštaurácie La Musica (Teplická 39). Časový harmonogram: Od 10:00 – 12:00 - Workshop ZMDS Od 12:00 – 13:00 - Spoločný obed  Program: Otvorenie Workshopu  predsedom ZMDS – Ladislav Szemet, SLOVNAFT a.s. Zmeny v energetickej legislatíve - Rastislav Hanulák, Capitol Legal Group s. r. o. Nová Vyhláška ÚRSO pre reguláciu cien v e...
Viac

<<1234>>

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK