Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav

Jesenné pracovné stretnutie členov ZMDS 2021

Výkonná rada Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS) organizuje pracovné stretnutie členov, ktoré sa bude konať dňa 28. októbra 2021 o 10:00 v priestoroch reštaurácie La Musica (Teplická 39) v Piešťanoch.

Pripravované témy:

  • Aktuálne legislatívne zmeny
  • Regulačná politika ÚRSO
  • Prevádzkové poriadky a pokuty
  • Iné

Kontaktná osoba pre nahlásenie účasti: [email protected]

Požiadavku o členstvo v ZMDS je možné predložiť písomne výkonnej rade Združenia, ktorá rozhoduje o prijatí záujemcu za člena Združenia. Podrobné informácie o podmienkach členstva uvádzajú Stanovy.

Všetky oznamy
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním nevyhnutných cookies. Viac informácií OK