Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav

Pracovné stretnutie AVTES a ZMDS k novele zákona č. 309/2009 Z. z.

Pracovné stretnutie členov združení AVTES a ZMDS sa bude konať dňa 5. februára 2019 od 9:00 hod. do 12:00 hod. v priestoroch reštaurácie La Musica - Klubovňa (Teplická 39, Piešťany). V rámci stretnutia odznie prezentácia JUDr. Rastislava Hanuláka zo spoločnosti Capitol Legal Group s. r. o., ako aj ďalšie témy.

Časový harmonogram:

  • od 09:00 – 12:00 – Workshop združení ZMDS a AVTES,
  • od 12:00 – 13:00spoločný obed.

Program:

  1. Otvorenie Workshopu predsedom ZMDS – Ladislav Szemet, SLOVNAFT a.s.
  2. Zmeny v energetickej legislatíve: Novela zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore OZE a KVET, Rastislav Hanulák, Capitol Legal Group s. r. o.
  3. Rôzne, diskusia:
  • Plán činností ZDE na rok 2019 - Michal Hudec, ZDE
  • Téma čiastočnej deregulácie zraniteľných odberateľov - Michal Hudec, ZDE
  • Problematika rozhodnutí URSO o pripojovacích poplatkoch NN – Tomáš Kostoláni, Slovenská energetika, a.s.
  • Možnosť zriadenia tzv. „Energetického rozhodcovského súdu“ ako ochrany dodávateľov pred neplatičmi – Tomáš Kostoláni, Slovenská energetika, a.s.

Potvrdenie účasti zašlite na email [email protected] do 31. januára 2019.

Ak nie ste členom ZMDS, požiadavku je možné predložiť písomne výkonnej rade Združenia, ktorá rozhoduje o prijatí záujemcu za člena Združenia. Podrobné informácie o podmienkach členstva uvádzajú Stanovy.

Všetky oznamy
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním nevyhnutných cookies. Viac informácií OK