Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav

Pracovné stretnutie členov ZMDS

Výkonná rada Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS) organizuje pracovné stretnutie členov, ktoré sa bude konať dňa 5. decembra 2017 od 13.00 v priestoroch spoločnosti MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany, v zasadačke na 1. poschodí.

 Program:

13:00 – Úvod, otvorenie Workshopu – Ladislav Szemet
13:15 – Inteligentné meracie systémy – Michal Hudec
13:45 – Legislatíva v oblasti energetiky a jej zmeny – pripravovaná novela zákona o OZE a VÚ KVET, reforma               TPS, pripravované zrušenie niektorých dôvodov oslobodenia od spotrebných daní - Rastislav Hanulák
14:15 – Automatizované spracovanie a prenos bilančných údajov z MDS – Miroslav Ehn
14:45 – Plán činností ZMDS na rok 2018 – Ladislav Szemet, Martin Ondko
15:00 – Diskusia - rôzne

 Kontaktná osoba pre nahlásenie účasti: [email protected], 033/7915709

 Požiadavku o členstvo v ZMDS je možné predložiť písomne výkonnej rade Združenia, ktorá rozhoduje o prijatí záujemcu za člena Združenia. Podrobné informácie o podmienkach členstva uvádzajú Stanovy.

Všetky oznamy
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním nevyhnutných cookies. Viac informácií OK