Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav

Pracovné stretnutie členov ZMDS

Výkonná rada Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS) organizuje pracovné stretnutie členov, ktoré sa bude konať dňa 4. októbra 2018 v priestoroch reštaurácie La Musica (Teplická 39).

 

Časový harmonogram:

  • Od 10:00 – 12:00 - Workshop ZMDS
  • Od 12:00 – 13:00 - Spoločný obed

 

Program:

  1. Otvorenie Workshopu  predsedom ZMDS – Ladislav Szemet, SLOVNAFT a.s.

  2. Zmeny v energetickej legislatíve - Rastislav Hanulák, Capitol Legal Group s. r. o.

    • Novela zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore OZE a KVET,
    • Novela zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti.

  3. Rôzne, diskusia – Michal Hudec, ZDE

Kontaktná osoba pre nahlásenie účasti: [email protected], 033/7915709

Požiadavku o členstvo v ZMDS je možné predložiť písomne výkonnej rade Združenia, ktorá rozhoduje o prijatí záujemcu za člena Združenia. Podrobné informácie o podmienkach členstva uvádzajú Stanovy.

Všetky oznamy
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním nevyhnutných cookies. Viac informácií OK