Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav

Pracovné stretnutie členov ZMDS a ZDE

Výkonná rada Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS) a Združenia dodávateľov energií (ZDE) organizuje pracovné stretnutie členov ZMDS a ZDE, ktoré sa bude konať dňa 14. februára 2017 od 13.00 v Piešťanoch (priestory Kursalon, Beethovenova 5).

Jediným bodom programu bude cenová vyhláška ÚRSO o cenovej regulácii v elektroenergetike s prihliadnutím na aktuálnu situáciu, fakturáciu, tarify 2016, 2017.

Kontaktná osoba: [email protected], 033/7915709

Požiadavku o členstvo v ZMDS je možné predložiť písomne výkonnej rade Združenia, ktorá rozhoduje o prijatí záujemcu za člena Združenia. Podrobné informácie o podmienkach členstva uvádzajú Stanovy.

Všetky oznamy
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním nevyhnutných cookies. Viac informácií OK