Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav

Pracovné stretnutie členov ZMDS zamerané na zmeny legislatívy

Výkonná rada Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS) organizuje pracovné stretnutie členov, ktoré sa bude konať dňa 1. októbra 2019 v priestoroch reštaurácie La Musica (Teplická 39).

Časový harmonogram:

 • Od 10:00 – 12:00 - Workshop ZMDS
 • Od 12:00 – 13:00 - Spoločný obed

 Program:

 1. Otvorenie Workshopu  predsedom ZMDS – Ladislav Szemet, SLOVNAFT a.s.

 2. Zmeny v energetickej legislatíve - Rastislav Hanulák, Capitol Legal Group s. r. o.

  • Nová Vyhláška ÚRSO pre reguláciu cien v elektroenergetike,
  • Implementácia novej legislatívy EÚ v oblasti vnútorného trhu s elektrinou,
  • Prezentácia z oblasti novej energetickej legislatívy
 3. Rôzne, diskusia

Kontaktná osoba pre nahlásenie účasti: [email protected], 033/7915709

Požiadavku o členstvo v ZMDS je možné predložiť písomne výkonnej rade Združenia, ktorá rozhoduje o prijatí záujemcu za člena Združenia. Podrobné informácie o podmienkach členstva uvádzajú Stanovy.

Všetky oznamy
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním nevyhnutných cookies. Viac informácií OK