Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav

Pracovné stretnutie ZMDS, ZDE a AVTES

Výkonná rada Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS), Združenia dodávateľov energií (ZDE) a Asociácia výrobcov tepla pre komunálnu sféru, výrobcov elektriny a poskytovateľov podporných služieb Slovenska (AVTES) organizuje pracovné stretnutie členov, ktoré sa bude konať dňa 29. 06. 2017 o 13:30 v Piešťanoch (priestory Kursalon, Beethovenova 5).

 

Program stretnutia: 

  • Aktuálne problémy zamýšľanej novely zákona č. 309/2009 Z. z. z pohľadu kombinovanej výroby elektriny a tepla

Stanislav Janiš, predseda Slovenského zväzu výrobcov tepla

 

  • Oznámenie ZDE vo veci možného zneužívania dominantného postavenia zo strany PDS a OKTE

Rastislav Hanulák, Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o.

 

  • Zmeny v platbách na podporu OZE – zvýhodnenia pre veľkých odberateľov elektriny

Michal Hudec, energy analytics, s. r. o.

 

  • Aktuálne témy, zmena legislatívy, rôzne

Boris Balog, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

 

  • Aktivity v ostatnom období, zimný balík, podnikateľské prostredie

Michal Hudec, energy analytics, s. r. o.

 

Potvrdenie Vašej účasti zašlite na mail [email protected].

Požiadavku o členstvo v ZMDS je možné predložiť písomne výkonnej rade Združenia, ktorá rozhoduje o prijatí záujemcu za člena Združenia. Podrobné informácie o podmienkach členstva uvádzajú Stanovy.

Všetky oznamy
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním nevyhnutných cookies. Viac informácií OK