Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav

Zasadnutie snemu a workshop ZMDS

Dňa 17. 04. 2018 o 11:00 sa uskutoční v Piešťanoch, v reštaurácii La Musica (Teplická 39), zasadnutie Snemu ZMDS a pracovný workshop.

Časový harmonogram:
- 11:00 – 12:00 - zasadnutie Snemu ZMDS
- 12:00 – 13:00 - spoločný obed
- 13:00 – 15:00 - workshop ZMDS

Program SNEMU ZMDS:
1. Správa o činnosti ZMDS, stave jeho majetku a činnosti výkonnej rady za rok 2017.
2. Správa o hospodárení ZMDS za rok 2017.
3. Plán činnosti ZMDS na rok 2018.
4. Návrhu rozpočtu ZMDS na rok 2018.
5. Stanovenie odmeny tajomníka v zmysle Článku X bod 4. Stanov ZMDS.

Program WORKSHOPU ZMDS:
1. Aktuálne témy a pripravované zmeny v energetickej legislatíve.
2. Aktuálne témy, plány a iniciatíva ZDE na rok 2018 – Michal Hudec, Združenie dodávateľov energií.
3. Rôzne, diskusia.

Svoju účasť nahláste kontaktnej osobe: [email protected], 033/7915709. Záujemcovia o členstvo v ZMDS môžu predložiť žiadosť písomne výkonnej rade Združenia, ktorá rozhoduje o prijatí záujemcu za člena Združenia. Podrobné informácie o podmienkach členstva uvádzajú Stanovy.

Všetky oznamy
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním nevyhnutných cookies. Viac informácií OK