Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav

Zasadnutie Snemu ZMDS 2022 - pozvánka

Dňa 19. 5. 2022 sa uskutoční v priestoroch reštaurácie La Musica (Teplická 39) v Piešťanoch zasadnutie Snemu ZMDS.

Snem bude prebiehať v čase od 10:30 do 11:00. Podrobný program Snemu bol zaslaný členom ZMDS emailom.

Po ukončení zasadnutia Snemu sa uskutoční workshop s JUDr. Rastislavom Hanulákom k legislatíve. Ukončenie programu je plánované o 13:00.

Svoju účasť nahláste kontaktnej osobe: [email protected].

Záujemcovia o členstvo v ZMDS môžu predložiť žiadosť písomne Výkonnej rade Združenia, ktorá rozhoduje o prijatí záujemcu za člena Združenia. Podrobné informácie o podmienkach členstva uvádzajú Stanovy.

Všetky oznamy
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním nevyhnutných cookies. Viac informácií OK