Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav

Zasadnutie Snemu ZMDS

Dňa 25.05.2017 o 13:00 sa uskutoční v Piešťanoch v sídle spoločnosti MAGNA ENERGIA a.s. (zasadačka na prvom poschodí) zasadnutie Snemu Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS).

 

Program Snemu: 

  1. Správa o  činnosti ZMDS, stave jeho majetku a činnosti výkonnej rady za rok 2016.
  2. Správa o hospodárení ZMDS za rok 2016.
  3. Plán činnosti ZMDS na rok 2017.
  4. Návrhu rozpočtu ZMDS na rok 2017.
  5. Voľba orgánov ZMDS (Predseda ZMDS, Výkonná rada, Revízna komisia).
  6. Diskusia k zlepšeniu podnikateľského prostredia v energetike a k odstráneniu administratívnej náročnosti a byrokracie. 

 

Požiadavku o členstvo v ZMDS je možné predložiť písomne výkonnej rade Združenia, ktorá rozhoduje o prijatí záujemcu za člena Združenia. Podrobné informácie o podmienkach členstva uvádzajú Stanovy.

Kontaktná osoba: [email protected], 033/7915709

 

Všetky oznamy
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním nevyhnutných cookies. Viac informácií OK