Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav

Pracovné stretnutie členov ZMDS a ZDE

Výkonná rada Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS) a Združenia dodávateľov energií (ZDE) organizuje pracovné stretnutie členov ZMDS a ZDE, ktoré sa bude konať dňa 20. septembra 2016 od 13.00 v Piešťanoch (priestory Kursalon, Beethovenova 5).

Program:
1. Námety k novému Zákonu o energetike, ktoré vyžaduje MH SR predložiť do 23. 9. 2016 - návrhy prosíme zaslať ešte pred konaním pracovného stretnutia emailom na jednu z adries: [email protected], [email protected] alebo [email protected].
2. Nová vyhláška ÚRSO o cenovej regulácii v elektroenergetike (pokiaľ bude v termíne konania zverejnená jej oficiálna verzia).

Kontaktná osoba: [email protected], 033/7915709

Požiadavku o členstvo v ZMDS je možné predložiť písomne výkonnej rade Združenia, ktorá rozhoduje o prijatí záujemcu za člena Združenia. Podrobné informácie o podmienkach členstva uvádzajú Stanovy.

Všetky oznamy
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním nevyhnutných cookies. Viac informácií OK