Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav

Zasadnutie Snemu ZMDS 2021 - pozvánka

Dňa 16. 6. 2021 o 10:00 sa uskutoční v priestoroch reštaurácie La Musica (Teplická 39) v Piešťanoch zasadnutie Snemu ZMDS.

Program Snemu bude zaslaný emailom členom ZMDS.

Na Sneme sa zúčastní aj JUDr. Rastislav Hanulák, ktorý poskytne informácie o aktuálnom dianí v energetike a legislatíve.

Svoju účasť nahláste kontaktnej osobe:

[email protected].

Záujemcovia o členstvo v ZMDS môžu predložiť žiadosť písomne Výkonnej rade Združenia, ktorá rozhoduje o prijatí záujemcu za člena Združenia. Podrobné informácie o podmienkach členstva uvádzajú Stanovy.

Všetky oznamy
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním nevyhnutných cookies. Viac informácií OK