Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav

Oznamy

Pracovný workshop ZMDS a ZDE
11. 2. 2015
Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS) a Združenie dodávateľov energií (ZDE) zorganizovali pre svojich členov 11.2.2015 v Piešťanoch pracovný workshop. Program: BLOK legislatíva Informácie z RV MH SR pre IMS – Sylvia Beňová (ZMDS, Slovnaft a.s.) REMIT – nové povinnosti (pre veľkoodberateľov a obchodníkov na trhu a pre niektorých výrobcov) – Martin Sliva (OKTE a.s.) Energetická efektívnosť – povinnosť zverejňovať údaje – Vladimír Balaj (ZMDS + ZDE, MAGNA ENERGIA, a.s.) ...
Viac
Schôdza členov ZMDS
2. 12. 2014
Dňa 2.12.2014 sa uskutočnila v Piešťanoch schôdza členov ZMDS. Hodnotili sa aktivity združenia za rok 2014, prebehla diskusia k aktuálnemu stavu prevádzky MDS jednotlivých členov a diskusia k pripravovaným legislatívnym zmenám. Z účasti ZMDS na zasadnutiach Riadiaceho výboru MH SR pre zavádzanie inteligentných meracích systémov bola tlmočená informácia o možnosti návštevy Excelentného laboratória inteligentných sietí, ktoré sa nachádza na pôde Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. V prvo...
Viac
Pracovné stretnutie členov ZMDS
23. 9. 2014
Dňa 23.9.2014 sa uskutočnilo v Piešťanoch pracovné stretnutie členov ZMDS. Program stretnutia obsahoval dve témy: Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike. XMtrade®/ISOM organizátora trhu - OKTE, a.s. Hlavným dôvodom založenia ZMDS bolo vytvoriť významného partnera veľkým energetickým spoločnostiam a jednotného hlasu prevádzkovateľov MDS smerom...
Viac
Vznik Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav
11. 3. 2014
Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (skratka ZMDS) vzniklo dňa 11.3.2014 zápisom do Registra záujmových združení právnických osôb vedenom na Okresnom úrade Trnava. Založenie ZMDS a jeho stanov bolo schválené uznesením ustanovujúcej členskej schôdze zakladajúcich členov SLOVNAFT, a.s., PRAKOENERG, s.r.o., MAGNA E.A., s.r.o., GEON, a.s. Základným cieľom Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS) je vytvorenie efektívneho, spravodlivého a transparentného prostredia ...
Viac

<<4567>>

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním nevyhnutných cookies. Viac informácií OK