Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav

Oznamy

Pracovné stretnutie ZMDS, ZDE a AVTES
26. 6. 2017
Výkonná rada Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS), Združenia dodávateľov energií (ZDE) a Asociácia výrobcov tepla pre komunálnu sféru, výrobcov elektriny a poskytovateľov podporných služieb Slovenska (AVTES) organizuje pracovné stretnutie členov, ktoré sa bude konať dňa 29. 06. 2017 o 13:30 v Piešťanoch (priestory Kursalon, Beethovenova 5).   Program stretnutia:  Aktuálne problémy zamýšľanej novely zákona č. 309/2009 Z. z. z pohľadu kombinovanej výroby elektriny a tepla S...
Viac
Zasadnutie Snemu ZMDS
17. 5. 2017
Dňa 25.05.2017 o 13:00 sa uskutoční v Piešťanoch v sídle spoločnosti MAGNA ENERGIA a.s. (zasadačka na prvom poschodí) zasadnutie Snemu Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS).   Program Snemu:  Správa o  činnosti ZMDS, stave jeho majetku a činnosti výkonnej rady za rok 2016. Správa o hospodárení ZMDS za rok 2016. Plán činnosti ZMDS na rok 2017. Návrhu rozpočtu ZMDS na rok 2017. Voľba orgánov ZMDS (Predseda ZMDS, Výkonná rada, Revízna komisia). Diskusia k zlepšeniu podnikat...
Viac
Pracovné stretnutie členov ZMDS a ZDE
13. 2. 2017
Výkonná rada Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS) a Združenia dodávateľov energií (ZDE) organizuje pracovné stretnutie členov ZMDS a ZDE, ktoré sa bude konať dňa 14. februára 2017 od 13.00 v Piešťanoch (priestory Kursalon, Beethovenova 5). Jediným bodom programu bude cenová vyhláška ÚRSO o cenovej regulácii v elektroenergetike s prihliadnutím na aktuálnu situáciu, fakturáciu, tarify 2016, 2017. Kontaktná osoba: [email protected], 033/7915709 Požiadavku o členstvo v Z...
Viac
Pracovné stretnutie členov ZMDS a ZDE
12. 9. 2016
Výkonná rada Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS) a Združenia dodávateľov energií (ZDE) organizuje pracovné stretnutie členov ZMDS a ZDE, ktoré sa bude konať dňa 20. septembra 2016 od 13.00 v Piešťanoch (priestory Kursalon, Beethovenova 5). Program: 1. Námety k novému Zákonu o energetike, ktoré vyžaduje MH SR predložiť do 23. 9. 2016 - návrhy prosíme zaslať ešte pred konaním pracovného stretnutia emailom na jednu z adries: [email protected], [email protected] ale...
Viac

<<1234567>>

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním nevyhnutných cookies. Viac informácií OK