Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav

Oznamy

Zasadnutie Snemu ZMDS
17.5.2017
Dňa 25.05.2017 o 13:00 sa uskutoční v Piešťanoch v sídle spoločnosti MAGNA ENERGIA a.s. (zasadačka na prvom poschodí) zasadnutie Snemu Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS).   Program Snemu:  Správa o  činnosti ZMDS, stave jeho majetku a činnosti výkonnej rady za rok 2016. Správa o hospodárení ZMDS za rok 2016. Plán činnosti ZMDS na rok 2017. Návrhu rozpočtu ZMDS na rok 2017. Voľba orgánov ZMDS (Predseda ZMDS, Výkonná rada, Revízna komisia). Diskusia k zlepšeniu podnikat...
Viac
Pracovné stretnutie členov ZMDS a ZDE
13.2.2017
Výkonná rada Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS) a Združenia dodávateľov energií (ZDE) organizuje pracovné stretnutie členov ZMDS a ZDE, ktoré sa bude konať dňa 14. februára 2017 od 13.00 v Piešťanoch (priestory Kursalon, Beethovenova 5). Jediným bodom programu bude cenová vyhláška ÚRSO o cenovej regulácii v elektroenergetike s prihliadnutím na aktuálnu situáciu, fakturáciu, tarify 2016, 2017. Kontaktná osoba: [email protected], 033/7915709 Požiadavku o členstvo v Z...
Viac
Pracovné stretnutie členov ZMDS a ZDE
12.9.2016
Výkonná rada Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS) a Združenia dodávateľov energií (ZDE) organizuje pracovné stretnutie členov ZMDS a ZDE, ktoré sa bude konať dňa 20. septembra 2016 od 13.00 v Piešťanoch (priestory Kursalon, Beethovenova 5). Program: 1. Námety k novému Zákonu o energetike, ktoré vyžaduje MH SR predložiť do 23. 9. 2016 - návrhy prosíme zaslať ešte pred konaním pracovného stretnutia emailom na jednu z adries: [email protected], [email protected] ale...
Viac
Pracovné stretnutie členov ZMDS
3.7.2016
Dňa 30. 6. 2016 o 13:00 sa v sídle spoločnosti MAGNA ENERGIA, a.s., uskutočnilo pracovné stretnutie členov ZMDS. Hlavným bodom programu tohto pracovného stretnutia boli pripravované zmeny v nových cenových vyhláškach - vyhláška, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike. Pripomienky ZMDS boli následne predložené do medzirezortného pripomienkového konania uvedenej vyhlášky. Kontaktná osoba: [email protected], 033/7915709
Viac

<<1234567>>

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK