Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav

Oznamy

Pracovné stretnutie členov ZMDS
20. 11. 2017
Výkonná rada Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS) organizuje pracovné stretnutie členov, ktoré sa bude konať dňa 5. decembra 2017 od 13.00 v priestoroch spoločnosti MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany, v zasadačke na 1. poschodí.  Program: 13:00 – Úvod, otvorenie Workshopu – Ladislav Szemet13:15 – Inteligentné meracie systémy – Michal Hudec13:45 – Legislatíva v oblasti energetiky a jej zmeny – pripravovaná novela zákona o OZE a VÚ KVET, reforma               TPS, p...
Viac
Pracovné stretnutie ZMDS, ZDE a AVTES
26. 6. 2017
Výkonná rada Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS), Združenia dodávateľov energií (ZDE) a Asociácia výrobcov tepla pre komunálnu sféru, výrobcov elektriny a poskytovateľov podporných služieb Slovenska (AVTES) organizuje pracovné stretnutie členov, ktoré sa bude konať dňa 29. 06. 2017 o 13:30 v Piešťanoch (priestory Kursalon, Beethovenova 5).   Program stretnutia:  Aktuálne problémy zamýšľanej novely zákona č. 309/2009 Z. z. z pohľadu kombinovanej výroby elektriny a tepla S...
Viac
Zasadnutie Snemu ZMDS
17. 5. 2017
Dňa 25.05.2017 o 13:00 sa uskutoční v Piešťanoch v sídle spoločnosti MAGNA ENERGIA a.s. (zasadačka na prvom poschodí) zasadnutie Snemu Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS).   Program Snemu:  Správa o  činnosti ZMDS, stave jeho majetku a činnosti výkonnej rady za rok 2016. Správa o hospodárení ZMDS za rok 2016. Plán činnosti ZMDS na rok 2017. Návrhu rozpočtu ZMDS na rok 2017. Voľba orgánov ZMDS (Predseda ZMDS, Výkonná rada, Revízna komisia). Diskusia k zlepšeniu podnikat...
Viac
Pracovné stretnutie členov ZMDS a ZDE
13. 2. 2017
Výkonná rada Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS) a Združenia dodávateľov energií (ZDE) organizuje pracovné stretnutie členov ZMDS a ZDE, ktoré sa bude konať dňa 14. februára 2017 od 13.00 v Piešťanoch (priestory Kursalon, Beethovenova 5). Jediným bodom programu bude cenová vyhláška ÚRSO o cenovej regulácii v elektroenergetike s prihliadnutím na aktuálnu situáciu, fakturáciu, tarify 2016, 2017. Kontaktná osoba: [email protected], 033/7915709 Požiadavku o členstvo v Z...
Viac

<<1234567>>

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním nevyhnutných cookies. Viac informácií OK