Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav

Oznamy

Pracovné stretnutie členov ZMDS
3. 7. 2016
Dňa 30. 6. 2016 o 13:00 sa v sídle spoločnosti MAGNA ENERGIA, a.s., uskutočnilo pracovné stretnutie členov ZMDS. Hlavným bodom programu tohto pracovného stretnutia boli pripravované zmeny v nových cenových vyhláškach - vyhláška, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike. Pripomienky ZMDS boli následne predložené do medzirezortného pripomienkového konania uvedenej vyhlášky. Kontaktná osoba: [email protected], 033/7915709
Viac
Pracovné stretnutie ZMDS a ZDE
3. 5. 2016
Výkonná rada Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS) a Združenia dodávateľov energií (ZDE) organizuje pracovné stretnutie členov ZMDS a ZDE, ktoré sa bude konať dňa 5. mája 2016 od 13.30 v Piešťanoch (priestory Kursalon).Program: Skúsenosti s nahlasovaním podľa nariadenia REMIT – Diskusia, výmena skúsenosti (Igor Nagy – ČEZ Slovensko, Martin Kumpán – SE Predaj) Zavádzanie IMS v praxi – Diskusia, výmena skúsenosti (Jaroslav Kollár – MAGNA) Prezentácia o portáli www.legislativnep...
Viac
Zasadnutie Snemu ZMDS
15. 2. 2016
Dňa 18.02.2016 o 11:00 sa uskutoční v Piešťanoch zasadnutie Snemu Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav. Program Snemu bude doplnený. Požiadavku o členstvo v ZMDS je možné predložiť písomne výkonnej rade Združenia, ktorá rozhoduje o prijatí záujemcu za člena Združenia. Podrobné informácie o podmienkach členstva uvádzajú Stanovy. Kontaktná osoba: [email protected], 033/7915709
Viac
Program pracovného stretnutia ZMDS a ZDE
19. 10. 2015
Výkonná rada Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS) a Združenia dodávateľov energií (ZDE) zverejnila program pripravovaného pracovného stretnutia členov ZMDS a ZDE.Program: 13:30  Informácie o podaných pripomienkach k Regulačnej politike na obdobie 2017-2021 zo strany ZMDS a ZDE (Martin Ondko, MAGNA ENERGIA a.s.) 14:00  Zaradenie sa ZDE do diskusie o redizajne Energetického európskeho trhu (Martin Kumpan, SE Predaj, s. r. o.) 14:30  Informácie o vyhodnotení Dotazníka o podmien...
Viac

<<234567>>

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním nevyhnutných cookies. Viac informácií OK