Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav

Oznamy

O prevádzkovaní MDS na konferencii ENERGOFÓRUM® 2015
8. 10. 2015
Na tohtoročnej konferencii ENERGOFÓRUM® 2015 sa bude diskutovať o prevádzkovaní MDS v podmienkach trhu Slovenskej republiky. Panelovú diskusiu pripravuje ZMDS v spolupráci s pridruženými členmi sféra, a.s., a energy analytics, s.r.o. Moderátor: Michal Hudec, energy analytics, s. r. o. Členovia panelu: Sylvia Beňová, ZMDS / Slovnaft, a.s. Peter Čulen, OKTE, a.s. Igor Nagy, ČEZ Slovensko, s.r.o. Vlastimil Tomašovič, Slovenské elektrárne, a.s. Daniel Zákutný, Východoslovenská distribučná, a.s. Konf...
Viac
Pripravujeme pracovné stretnutie členov ZMDS a ZDE
8. 10. 2015
Výkonná rada Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS) a Združenia dodávateľov energií (ZDE) organizuje pracovné stretnutie členov ZMDS a ZDE, ktoré sa bude konať v Bratislave dňa 22. októbra 2015 od 13.30 v novej budove ABVII (zasadačka Dunaj) – vedľa galérie SPP. Program rokovania a prezentácií bude zverejnený v blízkej dobe. Očakáva sa účasť 2 až 3 zástupcov jednotlivých členov a vítané je potvrdenie účasti na e-mailový kontakt nižšie. Ak sa chcete stať členom ZMDS, požiadavku mô...
Viac
Uskutočnené pracovné stretnutie členov ZMDS a ZDE
2. 6. 2015
Výkonná rada Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS) a Združenia dodávateľov energií (ZDE) zorganizovala pracovné stretnutie členov ZMDS a ZDE, ktoré sa konalo v Piešťanoch dňa 24. júna 2015 od 13.00 v reštaurácii KURSALON.Program rokovania a prezentácií: Dátový sklad a zúčtovanie odchýlok 2014 – vyhodnotenie prvého roku činnosti dátového skladu a nového spôsobu zúčtovania odchýlok – Jaroslav Kollár (MAGNA ENERGIA) a Libor Láznička (sféra) + prizvaný zástupca OKTE. Príprava regu...
Viac
Plánované zasadnutie Snemu ZMDS
17. 4. 2015
Dňa 28.04.2015 sa v Piešťanoch uskutočnilo zasadnutie Snemu Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav. Program: Správa o činnosti ZMDS, stave jeho majetku a činnosti výkonnej rady za rok 2014 Správa revíznej komisie a správa o stave majetku ZMDS Plán činnosti ZMDS na rok 2015 Návrhu rozpočtu ZMDS na rok 2015 Diskusia Informácie k aktuálnym témam členov ZMDS Požiadavku o členstvo v ZMDS je možné predložiť písomne výkonnej rade Združenia, ktorá rozhoduje o prijatí záujemcu za člena...
Viac

<<34567>>

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním nevyhnutných cookies. Viac informácií OK