Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav

Oznamy

Náhradný termín zasadnutia Snemu ZMDS
23.4.2018
Dňa 03. 05. 2018 od 11:00 do 13:00 sa uskutoční v Piešťanoch, v reštaurácii La Musica (Teplická 39), zasadnutie Snemu ZMDS v náhradnom termíne, nakoľko v zmysle čl. VI, bod 10 Stanov ZMDS,  dňa 17.4 nebol Snem uznášaniaschopný. Program:1. Správa o činnosti ZMDS, stave jeho majetku a činnosti výkonnej rady za rok 2017.2. Správa o hospodárení ZMDS za rok 2017.3. Plán činnosti ZMDS na rok 2018.4. Návrhu rozpočtu ZMDS na rok 2018.5. Stanovenie odmeny tajomníka v zmysle Článku X bod 4. Stanov ZMDS. Svoju účasť...
Viac
Zasadnutie snemu a workshop ZMDS
8.3.2018
Dňa 17. 04. 2018 o 11:00 sa uskutoční v Piešťanoch, v reštaurácii La Musica (Teplická 39), zasadnutie Snemu ZMDS a pracovný workshop. Časový harmonogram:- 11:00 – 12:00 - zasadnutie Snemu ZMDS- 12:00 – 13:00 - spoločný obed- 13:00 – 15:00 - workshop ZMDS Program SNEMU ZMDS:1. Správa o činnosti ZMDS, stave jeho majetku a činnosti výkonnej rady za rok 2017.2. Správa o hospodárení ZMDS za rok 2017.3. Plán činnosti ZMDS na rok 2018.4. Návrhu rozpočtu ZMDS na rok 2018.5. Stanovenie odmeny tajomníka v zmysle Člán...
Viac
Pracovné stretnutie členov ZMDS
20.11.2017
Výkonná rada Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS) organizuje pracovné stretnutie členov, ktoré sa bude konať dňa 5. decembra 2017 od 13.00 v priestoroch spoločnosti MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany, v zasadačke na 1. poschodí.  Program: 13:00 – Úvod, otvorenie Workshopu – Ladislav Szemet13:15 – Inteligentné meracie systémy – Michal Hudec13:45 – Legislatíva v oblasti energetiky a jej zmeny – pripravovaná novela zákona o OZE a VÚ KVET, reforma               TPS, p...
Viac
Pracovné stretnutie ZMDS, ZDE a AVTES
26.6.2017
Výkonná rada Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS), Združenia dodávateľov energií (ZDE) a Asociácia výrobcov tepla pre komunálnu sféru, výrobcov elektriny a poskytovateľov podporných služieb Slovenska (AVTES) organizuje pracovné stretnutie členov, ktoré sa bude konať dňa 29. 06. 2017 o 13:30 v Piešťanoch (priestory Kursalon, Beethovenova 5).   Program stretnutia:  Aktuálne problémy zamýšľanej novely zákona č. 309/2009 Z. z. z pohľadu kombinovanej výroby elektriny a tepla S...
Viac

<<123456>>

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK