Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav

Oznamy

Pracovné stretnutie AVTES a ZMDS k novele zákona č. 309/2009 Z. z.
29. 1. 2019
Pracovné stretnutie členov združení AVTES a ZMDS sa bude konať dňa 5. februára 2019 od 9:00 hod. do 12:00 hod. v priestoroch reštaurácie La Musica - Klubovňa (Teplická 39, Piešťany). V rámci stretnutia odznie prezentácia JUDr. Rastislava Hanuláka zo spoločnosti Capitol Legal Group s. r. o., ako aj ďalšie témy. Časový harmonogram: od 09:00 – 12:00 – Workshop združení ZMDS a AVTES, od 12:00 – 13:00 – spoločný obed. Program: Otvorenie Workshopu predsedom ZMDS – Ladislav Szemet, SLOVNAFT a.s. Zmeny ...
Viac
Pracovné stretnutie členov ZMDS
2. 10. 2018
Výkonná rada Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS) organizuje pracovné stretnutie členov, ktoré sa bude konať dňa 4. októbra 2018 v priestoroch reštaurácie La Musica (Teplická 39).   Časový harmonogram: Od 10:00 – 12:00 - Workshop ZMDS Od 12:00 – 13:00 - Spoločný obed   Program: Otvorenie Workshopu  predsedom ZMDS – Ladislav Szemet, SLOVNAFT a.s. Zmeny v energetickej legislatíve - Rastislav Hanulák, Capitol Legal Group s. r. o. Novela zákona č. 309/2009 Z. z. o po...
Viac
Náhradný termín zasadnutia Snemu ZMDS
23. 4. 2018
Dňa 03. 05. 2018 od 11:00 do 13:00 sa uskutoční v Piešťanoch, v reštaurácii La Musica (Teplická 39), zasadnutie Snemu ZMDS v náhradnom termíne, nakoľko v zmysle čl. VI, bod 10 Stanov ZMDS,  dňa 17.4 nebol Snem uznášaniaschopný. Program:1. Správa o činnosti ZMDS, stave jeho majetku a činnosti výkonnej rady za rok 2017.2. Správa o hospodárení ZMDS za rok 2017.3. Plán činnosti ZMDS na rok 2018.4. Návrhu rozpočtu ZMDS na rok 2018.5. Stanovenie odmeny tajomníka v zmysle Článku X bod 4. Stanov ZMDS. Svoju účasť...
Viac
Zasadnutie snemu a workshop ZMDS
8. 3. 2018
Dňa 17. 04. 2018 o 11:00 sa uskutoční v Piešťanoch, v reštaurácii La Musica (Teplická 39), zasadnutie Snemu ZMDS a pracovný workshop. Časový harmonogram:- 11:00 – 12:00 - zasadnutie Snemu ZMDS- 12:00 – 13:00 - spoločný obed- 13:00 – 15:00 - workshop ZMDS Program SNEMU ZMDS:1. Správa o činnosti ZMDS, stave jeho majetku a činnosti výkonnej rady za rok 2017.2. Správa o hospodárení ZMDS za rok 2017.3. Plán činnosti ZMDS na rok 2018.4. Návrhu rozpočtu ZMDS na rok 2018.5. Stanovenie odmeny tajomníka v zmysle Člán...
Viac

<<123456>>

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním nevyhnutných cookies. Viac informácií OK