Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav

Oznamy

Zasadnutie Snemu ZMDS 2020 - nový termín
20. 2. 2020
Dňa 11. 6. 2020 o 10:00 sa uskutoční v priestoroch reštaurácie La Musica (Teplická 39) v Piešťanoch zasadnutie Snemu ZMDS. Program Snemu (10:00 - 13:00): 1. Otvorenie Snemu2. Voľba zapisovateľa, overovateľov a osoby poverenej sčítaním hlasov3. Správa o  činnosti ZMDS, stave jeho majetku a činnosti výkonnej rady za rok 20194. Správa o hospodárení ZMDS za rok 20195. Plán činnosti ZMDS na rok 20206. Návrhu rozpočtu ZMDS na rok 20207. Voľba orgánov ZMDS:     - Člena výkonnej rady     - Člena revíznej komisie ...
Viac
Pracovné stretnutie členov ZMDS zamerané na zmeny legislatívy
20. 9. 2019
Výkonná rada Združenia prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav (ZMDS) organizuje pracovné stretnutie členov, ktoré sa bude konať dňa 1. októbra 2019 v priestoroch reštaurácie La Musica (Teplická 39). Časový harmonogram: Od 10:00 – 12:00 - Workshop ZMDS Od 12:00 – 13:00 - Spoločný obed  Program: Otvorenie Workshopu  predsedom ZMDS – Ladislav Szemet, SLOVNAFT a.s. Zmeny v energetickej legislatíve - Rastislav Hanulák, Capitol Legal Group s. r. o. Nová Vyhláška ÚRSO pre reguláciu cien v e...
Viac
Náhradný termín zasadnutia Snemu ZMDS 2019
30. 4. 2019
Nakoľko dňa 25. 4. 2019 Snem nebol uznášaniaschopný, bude sa konať náhradné zasadnutie Snemu ZMDS a to dňa 16. 05. 2019 o 11:00 hod. v Piešťanoch, v priestoroch reštaurácie La Musica. Program Snemu (11:00 - 13:00): Otvorenie Snemu. Voľba zapisovateľa, overovateľov a osoby poverenej sčítaním hlasov. Správa o činnosti ZMDS, stave jeho majetku a činnosti výkonnej rady za rok 2018. Správa o hospodárení ZMDS za rok 2018. Plán činnosti ZMDS na rok 2019. Návrhu rozpočtu ZMDS na rok 2019. Voľba orgánov ZM...
Viac
Zasadnutie Snemu ZMDS 2019
29. 3. 2019
AKTUALIZOVANÉ o program Snemu! Dňa 25. 4. 2019 o 11:00 sa uskutoční v priestoroch reštaurácie La Musica v Piešťanoch zasadnutie Snemu ZMDS. Nakoľko uplynulo 2 ročné funkčné obdobie, na zasadnutí Snemu budú volení členovia všetkých orgánov ZMDS – predseda, členovia Výkonnej rady, Revíznej komisie a tajomník. Z tohto dôvodu žiadame riadnych členov o účasť na Sneme, aby nebolo potrebné zasadnutie opakovať v inom termíne. Program Snemu (11:00 - 13:00): Otvorenie Snemu. Voľba zapisovateľa, overovateľov a o...
Viac

<<12345>>

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním nevyhnutných cookies. Viac informácií OK